Regulament concurs - Atelierul de Slăbit

REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI

„Provocarea 2021”

Perioada: 05.03.2021 – 17.09.2021

 

1. ORGANIZATORUL ŞI REGULAMENTUL

             (1) Organizatorul concursului „Provocarea 2021” (denumit în continuare „Concursul”) este SC PROSCHON KONZEPT SRL, cu sediul în București, Sector 4, Strada Viorele 4, cod fiscal RO 35931362 și Registrul Comerțului sub nr. J40/5137/2016 (denumit în continuare „Organizatorul”).

(2)Campania se desfășoară în conformitate cu prezentul Regulament (denumit în continuare “Regulamentul”), document obligatoriu pentru toţi participanții.

(3) Regulamentul este disponibil cu titlu gratuit pe perioada concursului pe site-ul Organizatorului la link-ul: https://atelieruldeslabit.ro/regulament-concurs/

(4) Participanţii la Concurs se obligă să respecte termenii și condiţiile prezentului Regulament. Organizatorul îşi rezervă dreptul să descalifice din Concurs, fără vreo notificare prealabilă, orice participant care nu respectă regulile prezentului Regulament, sau care încearcă în orice fel să fraudeze sistemul de participare.

(5) Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba Regulamentul în mod unilateral și respectând dispozițiile legale în materie, prin întocmirea unui act adițional la prezentul Regulament, urmând ca astfel de modificări să fie făcute publice cu cel puțin o oră înaintea intrării în vigoare. 

(6) Participarea la Concurs presupune cunoașterea și acceptarea integrală, expresă și neechivocă a prezentului Regulament.

 

2. DURATA DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI

(1) Concursul se desfășoară în 7 etape în perioada 05.03.2021-17.09.2021. Fiecare etapă va avea ca dată de început următoarele: 05.03, 05.04, 05.05, 07.06, 05.07, 05.08, 06.09 și se va desfășura începând cu ora 12:00 în fiecare zi de start și se va termina la ora 23:59 în următoarele zile: 14.03, 14.04, 14.05, 16.06, 14.07, 14.08, 15.09.

Concursul se va desfășura pe pagina de Facebook Atelierul de Slăbit

https://www.facebook.com/atelieruldeslabit/.

 

Concursul se va desfășura în acord cu prevederile Regulamentului care poate fi accesat la link-ul: https://atelieruldeslabit.ro/regulament-concurs/

(2)  După data încheierii Concursului, Organizatorul nu mai are nicio responsabilitate şi nu îşi mai asumă nicio obligație în legătură cu orice circumstanță care ar putea eventual conduce la concluzia actualității sau continuării Concursului.

 

3. DREPTUL DE PARTICIPARE

(1) La Concurs pot participa toate persoanele fizice cu rezidența în București, cu vârsta de minimum 18 ani(denumite în continuare „Participanţi”) și care, pe durata de desfăşurare a Concursului, urmează procedura descrisă la art. 4.

(2) Nu sunt eligibili pentru a participa la Concurs minorii sub vârsta de 18 ani, angajaţii Organizatorului, angajații Centrului Atelierul de Slăbit și nici rudele acestora până la gradul 3 inclusiv, angajații agenţiilor implicate şi nici membrii familiilor tuturor acestora (copii, părinți, fraţi/ surori, soţ/ soţie).

(3) Câștigătorii vor avea la dispoziție 3 zile lucrătoare să pună la dispoziția Organizatorului următoarele: nume, prenume, număr de telefon, în acord cu prevederile GDPR. Premiile vor fi descrise la art. 4

                                                   

(4) Organizatorul are la dispoziție 7 zile lucrătoare, după validarea câștigătorilor, pentru a informa câștigătorii cum vor intra în posesia premiilor.

 

(5) Participarea la Concurs implică acceptarea expresă a tuturor clauzelor Regulamentului. Prin participarea la Concurs, fiecare Participant declară că e de acord și agreează în mod integral termenii Regulamentului.

 

4. PROCEDURA CAMPANIEI

Concurenții vor fi aleși pe baza răspunsurilor oferite, astfel că cel mai interesant răspuns va fi premiat cu o vizită în cadrul Centrului pentru a beneficia de anumite proceduri. Premiile câștigate în urma participării la Concurs sunt prevăzute în Anexa la prezentul Regulament.

Participanții care doresc înscrierea în Concurs pentru câștigarea unui premiu trebuie să respecte în mod obligatoriu procedura descrisă la paragraful 4.1 de mai jos. Participanții la Concurs pot câștiga un singur premiu, în perioada 05.03.2021- 17.09.2021.

4.1. Pentru a participa în cadrul Concursului, participanții trebuie să răspundă următoarelor provocări în cele șapte etape ale concursului:

 

 

 

 

Provocare 1: „Provocarea 2021” (05.03.2021 – 14.03.2021, ora 23:59):

 

(1) să acceseze pagina de Facebook a Organizatorului: https://www.facebook.com/atelieruldeslabit/

(2) să dea like paginii: https://www.facebook.com/atelieruldeslabit/

(3)să acceseze postarea care anunță concursul și să răspundă în comentariile postării la următoarea provocare: Spune-ne cum arată pentru tine o zi de relaxare perfectă și care sunt procedurile pe care ai vrea să le încerci în cadrul Centrului Atelierul de Slăbit;

 

Provocare 2: „Provocarea 2021” (05.04.2021 – 14.04.2021, ora 23:59):

 

(1) să acceseze pagina de Facebook a Organizatorului: https://www.facebook.com/atelieruldeslabit/

(2) să dea like paginii: https://www.facebook.com/atelieruldeslabit/

(3) să acceseze postarea care anunță concursul și să răspundă în comentariile postării la următoarea provocare: Povestește care sunt pașii pe care îi respecți zilnic în rutina de îngrijire a tenului tău;

 

Provocare 3: „Provocarea 2021” (05.05.2021 – 14.05.2021, ora 23:59):

 

(1) să acceseze pagina de Facebook a Organizatorului: https://www.facebook.com/atelieruldeslabit/

(2) să dea like paginii: https://www.facebook.com/atelieruldeslabit/

(3) să acceseze postarea care anunță concursul și să răspundă în comentariile postării la următoarea provocare: Spune care sunt cele mai importante cinci alimente pe care le incluzi în dieta ta și care te ajută să îți menții greutatea dorită;

 

Provocare 4: „Provocarea 2021” (07.06.2021 – 16.06.2021, ora 23:59):

 

(1) să acceseze pagina de Facebook a Organizatorului: https://www.facebook.com/atelieruldeslabit/

(2) să dea like paginii: https://www.facebook.com/atelieruldeslabit/

(3) să acceseze postarea care anunță concursul și să răspundă în comentariile postării la următoarea provocare: Cum îți găsești starea de bine? Menționează două activități ce te ajută să rămâi în echilibru cu tine și să te relaxezi;

 

Provocare 5: „Provocarea 2021” (05.07.2021 – 14.07.2021, ora 23:59):

 

(1) să acceseze pagina de Facebook a Organizatorului: https://www.facebook.com/atelieruldeslabit/

(2) să dea like paginii: https://www.facebook.com/atelieruldeslabit/

(3) să acceseze postarea care anunță concursul și să răspundă în comentariile postării la următoarea provocare: Scrie în comentarii cel mai important obicei ce te ajută să îți menții corpul într-o formă cât mai bună;

 

Provocare 6: „Provocarea 2021” (05.08.2021 – 14.08.2021, ora 23:59):

 

(1) să acceseze pagina de Facebook a Organizatorului: https://www.facebook.com/atelieruldeslabit/

(2) să dea like paginii: https://www.facebook.com/atelieruldeslabit/

(3) să acceseze postarea care anunță concursul și să răspundă în comentariile postării la următoarea provocare: Ce înseamnă pentru tine frumusețea?;

 

Provocare 7: „Provocarea 2021” (06.09.2021 – 15.09.2021, ora 23:59):

 

(1) să acceseze pagina de Facebook a Organizatorului: https://www.facebook.com/atelieruldeslabit/

(2) să dea like paginii: https://www.facebook.com/atelieruldeslabit/

(3) să acceseze postarea care anunță concursul și să răspundă în comentariile postării la următoarea provocare: Spune care sunt cele mai importante trei lucruri pe care le faci pentru a te pregăti de vară și pentru a arăta cât mai bine în sezonul cald;

 

 

5. MECANISMUL CONCURSULUI

(1) Pentru a participa la una dintre etapele concursului sunt necesare următoarele:

Provocare 1: „Provocarea 2021” (05.03.2021 – 14.03.2021, ora 23:59):

 

(1) să acceseze pagina de Facebook a Organizatorului: https://www.facebook.com/atelieruldeslabit/

(2) să dea like paginii: https://www.facebook.com/atelieruldeslabit/

(3) să acceseze postarea care anunță concursul și să răspundă în comentariile postării la următoarea provocare: Spune-ne cum arată pentru tine o zi de relaxare perfectă și care sunt procedurile pe care ai vrea să le încerci în cadrul Centrului Atelierul de Slăbit;

 

Provocare 2: „Provocarea 2021” (05.04.2021 – 14.04.2021, ora 23:59):

 

(1) să acceseze pagina de Facebook a Organizatorului: https://www.facebook.com/atelieruldeslabit/

(2) să dea like paginii: https://www.facebook.com/atelieruldeslabit/

(3) să acceseze postarea care anunță concursul și să răspundă în comentariile postării la următoarea provocare: Povestește care sunt pașii pe care îi respecți zilnic în rutina de îngrijire a tenului tău;

 

Provocare 3: „Provocarea 2021” (05.05.2021 – 14.05.2021, ora 23:59):

 

(1) să acceseze pagina de Facebook a Organizatorului: https://www.facebook.com/atelieruldeslabit/

(2) să dea like paginii: https://www.facebook.com/atelieruldeslabit/

(3) să acceseze postarea care anunță concursul și să răspundă în comentariile postării la următoarea provocare: Spune care sunt cele mai importante cinci alimente pe care le incluzi în dieta ta și care te ajută să îți menții greutatea dorită;

 

 

Provocare 4: „Provocarea 2021” (07.06.2021 – 16.06.2021, ora 23:59):

 

(1) să acceseze pagina de Facebook a Organizatorului: https://www.facebook.com/atelieruldeslabit/

(2) să dea like paginii: https://www.facebook.com/atelieruldeslabit/

(3) să acceseze postarea care anunță concursul și să răspundă în comentariile postării la următoarea provocare: Cum îți găsești starea de bine? Menționează două activități ce te ajută să rămâi în echilibru cu tine și să te relaxezi;

 

Provocare 5: „Provocarea 2021” (05.07.2021 – 14.07.2021, ora 23:59):

 

(1) să acceseze pagina de Facebook a Organizatorului: https://www.facebook.com/atelieruldeslabit/

(2) să dea like paginii: https://www.facebook.com/atelieruldeslabit/

(3) să acceseze postarea care anunță concursul și să răspundă în comentariile postării la următoarea provocare: Scrie în comentarii cel mai important obicei ce te ajută să îți menții corpul într-o formă cât mai bună;

 

Provocare 6: „Provocarea 2021” (05.08.2021 – 14.08.2021, ora 23:59):

 

(1) să acceseze pagina de Facebook a Organizatorului: https://www.facebook.com/atelieruldeslabit/

(2) să dea like paginii: https://www.facebook.com/atelieruldeslabit/

(3) să acceseze postarea care anunță concursul și să răspundă în comentariile postării la următoarea provocare: Ce înseamnă pentru tine frumusețea?;

 

Provocare 7: „Provocarea 2021” (06.09.2021 – 15.09.2021, ora 23:59):

 

(1) să acceseze pagina de Facebook a Organizatorului: https://www.facebook.com/atelieruldeslabit/

(2) să dea like paginii: https://www.facebook.com/atelieruldeslabit/

(3) să acceseze postarea care anunță concursul și să răspundă în comentariile postării la următoarea provocare: Spune care sunt cele mai importante trei lucruri pe care le faci pentru a te pregăti de vară și pentru a arăta cât mai bine în sezonul cald;

 

 

(2) Premiile vor fi acordate prin jurizare internă, în funcție de răspunsurile oferite în secțiunea de comentarii a postării.

(3) Concursul Provocarea 2021 se desfășoară în șapte etape pe pagina de Facebook: https://www.facebook.com/atelieruldeslabit/

(4) Participanții care se vor înscrie la Concurs după datele limită prevăzute pentru fiecare etapă în parte, respectiv 14.03.2021, 23:59;14.04.2021,23:59,14.05.2021, 23:59, 16.06.2021, 23:59,14.07.2021, 23:59, 14.08.2021, 23:59, 15.09.2021, 23:59 nu vor mai fi luați în considerare în procesul de validare și de jurizare pentru acordarea premiilor oferite de Organizator.

(5) Câștigătorii vor fi anunțați în următoarele date:16.03.2021, 16.04.2021, 18.05.2021, 18.06.2021, 16.07.2021, 17.08.2021, 17.09.2021 în intervalul orar 15:00-20:00.

 

(6) Fiecare participant are dreptul de a participa la Concurs cu un singur comentariu pe parcursul desfășurării acestuia.

(7) Participanții câștigători vor fi contactați prin mesaj privat pe Facebook la datele: 16.03.2021, 16.04.2021, 18.05.2021, 18.06.2021, 16.07.2021, 17.08.2021, 17.09.2021 în intervalul orar 15:00-20:00.

 

6.  PREMIILE OFERITE ÎN CADRUL CONCURSULUI

 

6.1. Pe durata Concursului se va acorda lunar un premiu sub formă de proceduri în cadrul Centrului Atelierul de Slăbit. Fiecare dintre cele 7 premii oferite în urma participării pe pagina de Facebook Atelierul de Slăbit – https://www.facebook.com/atelieruldeslabit/constăîn mai multe proceduri în ordinea următoare:

Provocarea 1: 1 ședință slăbire localizată prin criolipoliză CoolTech 2 aplicatori + 1 ședință drenaj limfatic prin presoterapie + 1 consultație Nutriție și dietă personalizată;

Provocarea 2: 1 ședință Hydrafacial + 1 ședință drenaj limfatic prin presoterapie + 1 consultație Dermatologie 

Provocarea 3: 1 sesiune de cântărire profesională Inbody + 1 ședință drenaj limfatic prin presoterapie + 1 consultație Medicină generală 

Provocarea 4: 1 sesiune de cântărire profesională Inbody + 1 ședință drenaj limfatic prin presoterapie + 1 ecografie abdomen 

Provocarea 5: 1 ședință remodelare corporală cu VelaShape + 1 sesiune de cântărire profesională Inbody + 1 ședință drenaj limfatic prin presoterapie 

Provocarea 6: 1 ședință slabire localizată prin Ultrasunete + 1 ședință de radiofrecvență 1 zona mare + 1 sesiune de cântărire profesională Inbody + 1 ședință drenaj limfatic prin presoterapie 

Provocarea 7: 1 ședință epilare definitivă laser Dioda 2 zone: picioare lung și axilă + diagnostic personalizat.

 

6.2. În cadrul Concursului, nu este posibilă înlocuirea premiului prin contravaloarea acestuia în bani și/sau în alte obiecte, după cum nu este permisă, în nicio situație, cedarea premiului câștigat către unul sau mai mulți terți. 

6.3. Premiul va fi oferit câștigătorului după confirmarea lui ca și câștigător final prin contactare folosind datele furnizate în mesaj privat pe Facebook și după verificarea tuturor datelor personale necesare pentru procesul de acordare a premiului.

 

7. TAXE ŞI IMPOZITE

(1). Premiile acordate sunt subiecte de impozit pe venituri din premii, iar impozitul pe venit datorat de câștigători va fi reținut, declarat și virat către autoritățile fiscale de către Organizator, conform legislației aplicabile în vigoare.

(2). Organizatorul nu este răspunzător pentru plata taxelor, impozitelor sau a altor obligații fiscale cu excepția impozitului cu reținere la sursă, aplicabil veniturilor individuale provenite din campanii promoționale, impozit pe care Organizatorul este obligat să îl rețină și să îl transfere la bugetul de stat, conform legislației în materie. Orice alte taxe și impozite ce provin din predarea premiului către câștigător vor fi suportate de către participant. Organizatorul își rezervă dreptul de a solicita orice alte documente cerute de Autoritățile Fiscale, exclusiv în scopul îndeplinirii obligațiilor de plată aferente impozitului pe premii.

 

8. DREPTUL LA IMAGINE

Acordarea premiului corespunzător Concursului poate fi un eveniment public. Participarea la Concurs constituie acordul participanților referitor la faptul că numele și orice alte informații referitoare la Concurs pot fi făcute publice de către Organizator, cu respectarea legislației în vigoare, fără nici un fel de plată aferentă, acordul valorând cesiunea drepturilor patrimoniale corespunzătoare ale participanților către Organizator pe teritoriul României pentru întreaga perioadă de protecție a acestora.

 

9. PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 (1)Prin participarea la Concurs, participanții confirmă cunoașterea prevederilor Regulamentului și își exprima acordul în privința acestora. Prin comunicarea datelor personale în modalitățile indicate în mod expres prin Regulament, participanții la Concurs își exprima acordul expres și neechivoc ca datele lor personale sa intre în baza de date a Organizatorului, în vederea efectuării deliberării, validării și atribuirii premiului, precum și pentru îndeplinirea obligațiilor fiscale ale Organizatorului. Participarea la Concurs constituie acordul potențialului câștigător referitor la faptul ca numele acestuia va fi făcut public de Organizator potrivit legislației în vigoare.

(2) Prelucrarea oricăror date personale va fi făcută cu respectarea Legii nr. 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, lege care oferă persoanelor vizate dreptul la informare (art. 12), dreptul de acces la date (art.13), dreptul de intervenție asupra datelor (art. 14) și dreptul de opoziție (art.15). Participanții au dreptul de a se opune prelucrării datelor personale și de a solicita ștergerea datelor. De asemenea, este recunoscut dreptul participanților de a se adresa justiției. Pentru exercitarea acestor drepturi, persoanele vizate se pot adresa Organizatorului printr-o cerere scrisă, datată și semnată, expediată la adresa menționată la pct 1.1. de mai sus.

(3) Participanții pot alege să își exprime acordul cu privire la prelucrarea datelor lor cu caracter personal și cu privire la includerea acestor date în baza de date a Organizatorului cu scopul de a primi pe viitor informații despre produsele comercializate de Organizator și despre acțiuni viitoare desfășurate de acesta.

 

10. ÎNCETAREA ÎNAINTE DE TERMEN A CONCURSULUI

(1) Concursul poate înceta înainte de termen numai în cazul apariției unui eveniment ce constituie forță majoră, inclusiv în cazul imposibilității Organizatorului, din motive independente de voința sa, de a continua Concursul.

(2) Situațiilor avute în vedere la alin. (1) le sunt asimilate și sentința și/sau actul de putere publică al instanței competente sau altei autorități publice competente.

(3) În situațiile avute în vedere la alin. (1) și (2), Organizatorul nu mai este ținut la nicio obligație către Participanții la Concurs, după cum nu este ținut la întoarcerea unei sume sau plata unei sume cu titlu de despăgubire sau altele asemenea.

 

11. LITIGIILE ŞI LEGEA APLICABILĂ

(1) Eventualele reclamații ale participanților la campania promoțională se vor adresa Organizatorului și vor fi soluționate pe cale amiabila. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, litigiile vor fi soluționate de instanță competentă de la sediul Organizatorului.

(2) Legea aplicabilă este legea română.

 

 

Anexa nr. 1 la prezentul Regulament

Premiile constau în:

Provocare

Premiu

Cost

Provocarea 1

1 ședință slăbire localizată prin criolipoliză CoolTech 2 aplicatori + 1 ședință drenaj limfatic prin presoterapie + 1 consultație Nutriție și dietă personalizată;

 

1182 lei

Provocarea 2

1 ședință Hydrafacial + 1 ședință drenaj limfatic prin presoterapie + 1 consultație Dermatologie 

 

603 lei

 

 

Provocarea 3

1 sesiune de cântărire profesională Inbody + 1 ședință drenaj limfatic prin presoterapie + 1 consultație Medicină generală 

 

333 lei

Provocarea 4

1 sesiune de cântărire profesională Inbody + 1 ședință drenaj limfatic prin presoterapie + 1 ecografie abdomen 

 

383 lei

Provocarea 5

1 ședință remodelare corporală cu VelaShape + 1 sesiune de cântărire profesională Inbody + 1 ședință drenaj limfatic prin presoterapie 

 

882 lei

Provocarea 6

1 ședință slabire localizată prin Ultrasunete + 1 ședință de radiofrecvență 1 zona mare + 1 sesiune de cântărire profesională Inbody + 1 ședință drenaj limfatic prin presoterapie 

 

695 lei

Provocarea 7

1 ședință epilare definitivă laser Dioda 2 zone: picioare lung și axilă + diagnostic personalizat

1594 lei

 

Valoarea totală a premiilor oferite în cadrul acestei Campanii este de 5,672 RON (TVA inclus).  

 

Încheiat astăzi: 05.03.2021

 

ORGANIZATOR:

S.C.  PROSCHON KONZEPT   S.R.L.