Concurs Vară - Atelierul de Slăbit

REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI

„Concurs vară AS”

Perioada: 08.07.2022 – 26.09.2022

 1. ORGANIZATORUL ŞI REGULAMENTUL

(1) Organizatorul concursului „Concurs vară AS” (denumit în continuare „Concursul”) este SC PROSCHON KONZEPT SRL, cu sediul în București, Sector 4, Strada Rodul Pământului nr. 4, cod fiscal RO 35931362 și Registrul Comerțului sub nr. J40/5137/2016 (denumit în continuare „Organizatorul”).

(2) Campania se desfășoară în conformitate cu prezentul Regulament (denumit în continuare “Regulamentul”), document obligatoriu pentru toţi participanții.

(3) Regulamentul este disponibil cu titlu gratuit pe perioada concursului pe site-ul Organizatorului la link-ul: https://atelieruldeslabit.ro/concursvara

(4) Participanţii la Concurs se obligă să respecte termenii și condiţiile prezentului Regulament. Organizatorul îşi rezervă dreptul să descalifice din Concurs, fără vreo notificare prealabilă, orice participant care nu respectă regulile prezentului Regulament, sau care încearcă în orice fel să fraudeze sistemul de participare.

(5) Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba Regulamentul în mod unilateral și respectând dispozițiile legale în materie, prin întocmirea unui act adițional la prezentul Regulament, urmând ca astfel de modificări să fie făcute publice cu cel puțin o oră înaintea intrării în vigoare. 

(6) Participarea la Concurs presupune cunoașterea și acceptarea integrală, expresă și neechivocă a prezentului Regulament.

 

 1. DURATA DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI

(1) Concursul se desfășoară în 3 etape în perioada 08.07.2022-26.09.2022. Fiecare etapă va avea ca dată de început următoarele: 08.07, 08.08, 19.09, și se va desfășura începând cu ora 12:00 în fiecare zi de start și se va termina la ora 23:59 în următoarele zile: 15.07, 15.08, 26.09.

Concursul se va desfășura pe pagina de Instagram Atelierul de Slăbit

https://www.instagram.com/atelierul.de.slabit/

Concursul se va desfășura în acord cu prevederile Regulamentului care poate fi accesat la link-ul: https://atelieruldeslabit.ro/concursvara

(2)  După data încheierii Concursului, Organizatorul nu mai are nicio responsabilitate şi nu îşi mai asumă nicio obligație în legătură cu orice circumstanță care ar putea eventual conduce la concluzia actualității sau continuării Concursului.

 

 1. DREPTUL DE PARTICIPARE

(1) La Concurs pot participa toate persoanele fizice cu rezidența în București, cu vârsta de minimum 18 ani (denumite în continuare „Participanţi”) și care, pe durata de desfăşurare a Concursului, urmează procedura descrisă la art. 4.

(2) Nu sunt eligibili pentru a participa la Concurs minorii sub vârsta de 18 ani, angajaţii Organizatorului, angajații Centrului Atelierul de Slăbit și nici rudele acestora până la gradul 3 inclusiv, angajații agenţiilor implicate şi nici membrii familiilor tuturor acestora (copii, părinți, fraţi/ surori, soţ/ soţie).

(3) Câștigătorii vor avea la dispoziție 3 zile lucrătoare să pună la dispoziția Organizatorului următoarele: nume, prenume, număr de telefon, în acord cu prevederile GDPR. Premiile vor fi descrise la art. 4

(4) Organizatorul are la dispoziție 7 zile lucrătoare, după validarea câștigătorilor, pentru a informa câștigătorii cum vor intra în posesia premiilor.

 (5) Participarea la Concurs implică acceptarea expresă a tuturor clauzelor Regulamentului. Prin participarea la Concurs, fiecare Participant declară că e de acord și agreează în mod integral termenii Regulamentului.

 

 1. PROCEDURA CAMPANIEI

Concurenții vor fi aleși pe baza răspunsurilor oferite, astfel că cel mai interesant răspuns va fi premiat cu o vizită în cadrul Centrului pentru a beneficia de anumite proceduri. Premiile câștigate în urma participării la Concurs sunt prevăzute în Anexa la prezentul Regulament.

Participanții care doresc înscrierea în Concurs pentru câștigarea unui premiu trebuie să respecte în mod obligatoriu procedura descrisă la paragraful 4.1 de mai jos. Participanții la Concurs pot câștiga un singur premiu, în perioada 08.07.2022- 26.09.2022.

4.1. Pentru a participa în cadrul Concursului, participanții trebuie să răspundă următoarelor provocări în cele șapte etape ale concursului: 

Provocare 1: „Concurs vară AS” (08.07.2022 – 15.07.2022, ora 23:59):

 • să acceseze contul de Instagram al Organizatorului:

https://www.instagram.com/atelierul.de.slabit/

 • să dea follow contului de Instagram: https://www.instagram.com/atelierul.de.slabit/
 • să acceseze postarea care anunță concursul și să răspundă în comentariile postării la următoarea provocare: Spune-ne în comentarii trei lucruri fără de care nu ai putea pleca în vacanță;
 • să dea tag unui prieten pentru a afla și el de concurs.

 

Provocare 2: „Concurs vară AS” (08.08.2022 – 15.08.2022, ora 23:59):

 • să acceseze contul de Instagram al Organizatorului:

https://www.instagram.com/atelierul.de.slabit/

 • să dea follow contului de Instagram: https://www.instagram.com/atelierul.de.slabit/
 • să acceseze postarea care anunță concursul și să răspundă în comentariile postării la următoarea provocare: Spune-ne în comentarii trei alimente sănătoase pe care le preferi vara;
 • să dea tag unui prieten pentru a afla și el de concurs.

Provocare 3: „Concurs vară AS” (19.09.2022 – 26.09.2022, ora 23:59):

 • să acceseze contul de Instagram al Organizatorului:

https://www.instagram.com/atelierul.de.slabit/

 • să dea follow contului de Instagram: https://www.instagram.com/atelierul.de.slabit/
 • să acceseze postarea care anunță concursul și să răspundă în comentariile postării la următoarea provocare: Spune-ne în comentarii cum ai grijă de pielea ta în acest anotimp;
 • să dea tag unui prieten pentru a afla și el de concurs.

 

 1. MECANISMUL CONCURSULUI

(1) Pentru a participa la una dintre etapele concursului sunt necesare următoarele:

Provocare 1: „Concurs vară AS” (08.07.2022 – 15.07.2022, ora 23:59):

 • să acceseze contul de Instagram al Organizatorului:

https://www.instagram.com/atelierul.de.slabit/

 • să dea follow contului de Instagram: https://www.instagram.com/atelierul.de.slabit/
 • să acceseze postarea care anunță concursul și să răspundă în comentariile postării la următoarea provocare: Spune-ne în comentarii trei lucruri fără de care nu ai putea pleca în vacanță;
 • să dea tag unui prieten pentru a afla și el de concurs.

 

Provocare 2: „Concurs vară AS” (08.08.2022 – 15.08.2022, ora 23:59):

 • să acceseze contul de Instagram al Organizatorului:

https://www.instagram.com/atelierul.de.slabit/

 • să dea follow contului de Instagram: https://www.instagram.com/atelierul.de.slabit/
 • să acceseze postarea care anunță concursul și să răspundă în comentariile postării la următoarea provocare: Spune-ne în comentarii trei alimente sănătoase pe care le preferi vara;
 • să dea tag unui prieten pentru a afla și el de concurs.

 

Provocare 3: „Concurs vară AS” (19.09.2022 – 26.09.2022, ora 23:59):

 • să acceseze contul de Instagram al Organizatorului:

https://www.instagram.com/atelierul.de.slabit/

 • să dea follow contului de Instagram: https://www.instagram.com/atelierul.de.slabit/
 • să acceseze postarea care anunță concursul și să răspundă în comentariile postării la următoarea provocare: Spune-ne în comentarii cum ai grijă de pielea ta în acest anotimp;
 • să dea tag unui prieten pentru a afla și el de concurs.

(2) Premiile vor fi acordate prin jurizare internă, în funcție de răspunsurile oferite în secțiunea de comentarii a postării.

(3) Concursul Concurs vară AS se desfășoară în trei etape pe pagina de Instagram:  https://www.instagram.com/atelierul.de.slabit/

(4) Participanții care se vor înscrie la Concurs după datele limită prevăzute pentru fiecare etapă în parte, respectiv 11.07.2022, 23:59; 15.08.2022, 23:59; 26.09.2022, 23:59 nu vor mai fi luați în considerare în procesul de validare și de jurizare pentru acordarea premiilor oferite de Organizator.

(5) Câștigătorii vor fi anunțați în următoarele date: 18.07.2022, 17.08.2022, 27.09.2022, în intervalul orar 15:00-20:00.

 

(6) Fiecare participant are dreptul de a participa la Concurs cu un singur comentariu pe parcursul desfășurării acestuia.

(7) Participanții câștigători vor fi contactați prin mesaj privat pe Facebook la datele 18.07.2022, 17.08.2022, 27.09.2022 în intervalul orar 15:00-20:00.

(8) Pe lângă căștigători, fiecare participant al concursului ce se înscrie prin comentariu și respectă procedura campaniei, va primi un discount la aceleași proceduri oferite ca premiu. Discountul este valabil 3 zile de la data anunțării câștigătorului.

 

 1. PREMIILE OFERITE ÎN CADRUL CONCURSULUI

6.1. Pe durata Concursului se va acorda lunar un premiu sub formă de proceduri în cadrul Centrului Atelierul de Slăbit. Fiecare dintre cele 3 premii oferite în urma participării pe contul de Instagram Atelierul de Slăbit https://www.instagram.com/atelierul.de.slabit/ în mai multe proceduri în ordinea următoare:

Provocare luna

Premiu câștigător

Valoare premiu

Iulie

1 sedinta de Remodelare corporala cu VelaShape III si 1 sedinta de relaxare corporala prin drenaj limfatic  (presoterapie)

792 lei

August

1 sedinta de Slabire localizata prin criolipoliza cu 2 aplicatori si 1 sedinta de relaxare corporala prin drenaj limfatic  (presoterapie)

932 lei

Septembrie

1 sedinta epilare definitiva laser Elysion Pro 3 zone: picioare integral, intim, interfesier.

990 lei

 

Provocare luna

Premiu – toți participanții eligibili înscriși prin comentariu

Valoare premiu

Preț în urma discountului

Iulie

40% discount din prețul de listă

792 lei

475 lei

August

50% discount din prețul de listă

932 lei

466 lei

Septembrie

70% discount din prețul de listă

990 lei

307 lei

 

6.2. În cadrul Concursului, nu este posibilă înlocuirea premiului prin contravaloarea acestuia în bani și/sau în alte obiecte, după cum nu este permisă, în nicio situație, cedarea premiului câștigat către unul sau mai mulți terți. 

6.3. Premiul va fi oferit câștigătorului după confirmarea lui ca și câștigător final prin contactare folosind datele furnizate în mesaj privat pe Facebook și după verificarea tuturor datelor personale necesare pentru procesul de acordare a premiului.

 

 1. TAXE ŞI IMPOZITE

(1). Premiile acordate sunt subiecte de impozit pe venituri din premii, iar impozitul pe venit datorat de câștigători va fi reținut, declarat și virat către autoritățile fiscale de către Organizator, conform legislației aplicabile în vigoare.

(2). Organizatorul nu este răspunzător pentru plata taxelor, impozitelor sau a altor obligații fiscale cu excepția impozitului cu reținere la sursă, aplicabil veniturilor individuale provenite din campanii promoționale, impozit pe care Organizatorul este obligat să îl rețină și să îl transfere la bugetul de stat, conform legislației în materie. Orice alte taxe și impozite ce provin din predarea premiului către câștigător vor fi suportate de către participant. Organizatorul își rezervă dreptul de a solicita orice alte documente cerute de Autoritățile Fiscale, exclusiv în scopul îndeplinirii obligațiilor de plată aferente impozitului pe premii.

 

 1. DREPTUL LA IMAGINE

Acordarea premiului corespunzător Concursului poate fi un eveniment public. Participarea la Concurs constituie acordul participanților referitor la faptul că numele și orice alte informații referitoare la Concurs pot fi făcute publice de către Organizator, cu respectarea legislației în vigoare, fără nici un fel de plată aferentă, acordul valorând cesiunea drepturilor patrimoniale corespunzătoare ale participanților către Organizator pe teritoriul României pentru întreaga perioadă de protecție a acestora.

Participarea la concurs constituie acordul persoanelor înscrise pentru a fi fotografiate/ filmate în scopul promovării materialelor pe rețelele sociale ale Centrului Atelierul de Slăbit, în cazul în care sunt selectate pentru a câștiga premiul oferit.

 

 1. PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 (1)Prin participarea la Concurs, participanții confirmă cunoașterea prevederilor Regulamentului și își exprima acordul în privința acestora. Prin comunicarea datelor personale în modalitățile indicate în mod expres prin Regulament, participanții la Concurs își exprima acordul expres și neechivoc ca datele lor personale sa intre în baza de date a Organizatorului, în vederea efectuării deliberării, validării și atribuirii premiului, precum și pentru îndeplinirea obligațiilor fiscale ale Organizatorului. Participarea la Concurs constituie acordul potențialului câștigător referitor la faptul ca numele acestuia va fi făcut public de Organizator potrivit legislației în vigoare.

(2) Prelucrarea oricăror date personale va fi făcută cu respectarea Legii nr. 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, lege care oferă persoanelor vizate dreptul la informare (art. 12), dreptul de acces la date (art.13), dreptul de intervenție asupra datelor (art. 14) și dreptul de opoziție (art.15). Participanții au dreptul de a se opune prelucrării datelor personale și de a solicita ștergerea datelor. De asemenea, este recunoscut dreptul participanților de a se adresa justiției. Pentru exercitarea acestor drepturi, persoanele vizate se pot adresa Organizatorului printr-o cerere scrisă, datată și semnată, expediată la adresa menționată la pct 1.1. de mai sus.

(3) Participanții pot alege să își exprime acordul cu privire la prelucrarea datelor lor cu caracter personal și cu privire la includerea acestor date în baza de date a Organizatorului cu scopul de a primi pe viitor informații despre produsele comercializate de Organizator și despre acțiuni viitoare desfășurate de acesta.

 

 1. ÎNCETAREA ÎNAINTE DE TERMEN A CONCURSULUI

(1) Concursul poate înceta înainte de termen numai în cazul apariției unui eveniment ce constituie forță majoră, inclusiv în cazul imposibilității Organizatorului, din motive independente de voința sa, de a continua Concursul.

(2) Situațiilor avute în vedere la alin. (1) le sunt asimilate și sentința și/sau actul de putere publică al instanței competente sau altei autorități publice competente.

(3) În situațiile avute în vedere la alin. (1) și (2), Organizatorul nu mai este ținut la nicio obligație către Participanții la Concurs, după cum nu este ținut la întoarcerea unei sume sau plata unei sume cu titlu de despăgubire sau altele asemenea.

 

 1. LITIGIILE ŞI LEGEA APLICABILĂ

(1) Eventualele reclamații ale participanților la campania promoțională se vor adresa Organizatorului și vor fi soluționate pe cale amiabila. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, litigiile vor fi soluționate de instanță competentă de la sediul Organizatorului.

(2) Legea aplicabilă este legea română.

 

Anexa nr. 1 la prezentul Regulament

Premiile constau în:

Provocare luna

Premiu câștigător

Valoare

Iulie

1 sedinta de Remodelare corporala cu VelaShape III si 1 sedinta de relaxare corporala prin drenaj limfatic  (presoterapie)

792 lei

August

1 sedinta de Slabire localizata prin criolipoliza cu 2 aplicatori si 1 sedinta de relaxare corporala prin drenaj limfatic  (presoterapie)

932 lei

Septembrie

1 sedinta epilare definitiva laser Elysion Pro 3 zone: picioare integral, intim, interfesier.

990 lei

Valoarea totală a premiilor oferite în cadrul acestei Campanii este de 2,714 RON (TVA inclus).  

 

 

Încheiat astăzi: 27.06.2022

 

 

ORGANIZATOR:

S.C.  PROSCHON KONZEPT   S.R.L.